VELKOMMEN

Velkommen til Fundamentets guide til sociale tilbud i Aarhus.
Her kan borgere, sagsbehandlere, socialrådgiver, interesserede, pårørende og andre få et bedre overblik over byens tilbud, ganske gratis og let. Guiden er også udgivet som en gratis bog i 1.000 eksemplarer som nu er delt ud. Mangler dit tilbud? så skriv til steffen@fundamentet.org.

Opslagsguide (klik og find):

0. HVAD ER EN “UDSAT”? (V. Steffen Rasmussen)

1. FORORD

2. VÆRESTEDER, SOCIALT & MAD

3. OVERNATNING & FORSORG

4. GÆLD OG JURIDISK BISTAND

5. TERAPI OG STØTTE

6. MISBRUGSBEHANDLING

7. SYGEPLEJE, TANDLÆGE, M.M.

8. PROSTITUTION & OVERGREB

9. FLYGTNING / INDVANDRER

10. UDSAT BORGER: DINE RETTIGHEDER

11. OM HJEMLØSE I DANMARK FRA EU. (RETTEN TIL KONTANTHJÆLP OG OPHOLD PÅ BOSTEDER)